Dovolená MUDr. Skopalová ve dnech 22.8.19 23.8.19 a 26.8.19 zastupuje MUDr. Ježíková v době od 8.00 – 10.00 hodin. .