MUDr. MARIE SKOPALOVÁ
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ                    tel: 581741489
S jakými pojišovnami spolupracujeme?
Změnu pojišovny je nutné hlásit registrujícímu lékaři
tel: 581741489